fbpx

Takt Time – Monitorowanie procesu.

PROBLEM:

Brak informacji z linii produkcyjnych o aktualnym wykonaniu planu, słabe monitorowanie procesu produkcji. Uniemożliwiało to określenie daty zakończenia projektów.

ROZWIĄZANIE:

Podstawą do przygotowania skutecznego rozwiązania w tym przypadku było znalezienie odpowiedzi na pytanie “Na jakim etapie wykonania planu znajduję się linia produkcyjna w danym momencie?”  Bez tej wiedzy trudno było określić, ile jeszcze dni potrzeba do zakończenie projektu, oraz czy będą wymagane dodatkowe godziny pracy. Powyższe problemy generowały niepotrzebne przestoje i zwiększały koszty produkcji. Źródłem odpowiedzi na powyższe pytanie jest skuteczne monitorowanie procesu produkcyjnego.

Postępy:

W ramach rozwiązania wdrożyliśmy system zbierający informacje z linii produkcyjnej i analizujący je w czasie rzeczywistym. Wszystkie obszary objęte systemem zostały wyposażone w fizyczne rejestratory, które pozwalają wysyłać na serwer informacje o zakończeniu pracy nad poszczególnymi detalami. Dodatkowo przy każdej linii został zainstalowany ekran, wyświetlający informacje o bieżącym stanie produkcji.Tak prezentowane dane znacząco wpłynęły na motywację zespołu, co przełożyło się na wzrost efektywność produkcji.

Istotnymi komponentami systemu są ekrany wyświetlające zestawienie podsumowujące produkcję. Prezentują one informacje o aktualnym stanie produkcji oraz trendach wyliczonych na podstawie danych historycznych. Monitory zostały zainstalowane w kluczowych miejscach zakładu, tak aby umożliwić łatwy dostęp do informacji osobom odpowiedzialnym za zarządzanie produkcją. Zawiesiliśmy je w tzw. standardzie lotniskowym, co pozwala na kontrolę danych z dużej odległości.

We wstępnym etapie projektu mieliśmy mierzyć pracę jedynie na 4 liniach produkcyjnych, jednak w miarę postępu prac i rosnącego zadowolenia klienta dostawaliśmy zlecenia na kolejne obszary, aż doszliśmy do liczby 33 linii! System jest na bieżąco rozbudowywany i wzbogacany o nowe funkcjonalności usprawniające dogłębne monitorowanie procesu na produkcji. Dodaliśmy np. obsługa planów o charakterystyce nieliniowej lub obsługę planów naprawczych w weekendy. Kolejnym dużym elementem który właśnie powstaje jest moduł magazynowy. Pozwala on na planowanie pracy magazynów w zależności od założonego obciążenia na liniach produkcyjnych.

Efekty:

Dane zbierane przez system prezentowane są w formie wykresów, analiz oraz raportów. Dzięki nim dostarczamy dokładną informację dla kierowników produkcji oraz menadżerów o aktualnym i historycznym wykonaniu planów. System pozwala także na generowanie raportów przydatnych w ocenie planowania i przebiegu produkcji.

Ta inwestycja pozwoliła znacząco usprawnić produkcję i zmniejszyć koszty związane z nadgodzinami personelu. Po wdrożeniu systemu skuteczność planowania i realizacji założeń produkcyjnych wzrosła o 18%.

Przekładowe widoki produktu:

Monitorowanie procesu - widok summary
Monitorowanie procesu - wykres tygodniowy
Monitorowanie procesu - menu główne

Monitorowanie procesu - lista planów
Monitorowanie procesu - widok produkcji

KORZYŚCI:

  • Pełna kontrola nad przebiegiem produkcji
  • Łatwiejsze planowanie
  • Sprawne zarządzanie produkcją i ludźmi
  • Poprawa wydajności na podstawie analizy trendów
  • Szczegółowe monitorowanie procesu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli potrzebujesz wsparcia i wiedzy naszych specjalistów IT, masz świetny pomysł i szukasz ludzi, z którymi mógłbyś go zrealizować, zostaw kontakt do siebie, a na pewno się odezwiemy. Czekamy na Ciebie.

lub

Zostaw swój numer telefonu.
Oddzwonimy!
Wprowadź poprawnie numer swojego telefonu Zaznacz zgodę Twój numer został zapisany - oddzwonimy już niedługo